ساچمه بال اسکرو  از پرمصرف ترین نوع پیچ ها در صنعت ماشینی و ماشین های دقیق می باشند.

مهم ترین وظیفه ساچمه بال اسکرو  تبدیل یک حرکت دورانی (rotary motion) به حرکت خطی (linear motion) یا تبدیل گشتاور (torque) به نیروی پیشران (thrust) و یا برعکس، است.

پارامترهای حائز اهمیت ساچمه بال اسکرو

ساچمه بال اسکرو (که به بیرینگ پیچی نیز معروف می باشد) شامل یک پیچ دوار و مهره است که بین این پیچ و مهره، ساچمه هایی قرار دارد. این ساچمه بال اسکرو   درون حلقه ای ثابت که در انگلیسی به return tube، return caps و  deflector معروف هستند، می چرخند.

در ارتباط با ساخت و طراحی این قطعات دقیق، پارامترهایی نظیر: سنگ زنی و رولینگ، سختی سطحی خوب و دقیق برای افزایش استحکام و در نتیجه ظرفیت تحمل نیروی بالا و عمر زیاد، حائز اهمیت می باشند.

حرکت نرم و روان و دقیق، لقی (backlash) پایین، صدای کم، گشتاور پایین برای حرکت به علت حداقل اصطکاک، استحکام زیاد و قابلیت پیش بینی عمر و بالا بودن آن، از پارامترهای یک ساچمه  بال اسکرو خوب می باشند.

پی نوشت:  ساچمه بالسکرو معادل کلمه انگلیسی Ball Screw می باشد که در زبان عامیانه گاهی به اشتباه “بال اسکرول” هم گفته می شود.

محصول 35
محصول 35
ساچمه بال اسکرو
محصول 32
محصول 32
ساچمه بال اسکرو
محصول 30
محصول 30
ساچمه بال اسکرو
محصول 29
محصول 29
ساچمه بال اسکرو
محصول 28
محصول 28
ساچمه بال اسکرو