درباره ما

یاتاقان توپی یا بلبرینگ صنعتی به گونه از چرخنده ها گفته مي شود كه از آن ها در موارد بسياري استفاده مي شود. بلبرينگ ها كاربرد هاي مختلفي در چيزهايي كه مي خريد دارند و مي توان آن ها در اسكيت ها، خودروها و … مورد استفاده قرار داد.ياتاقان توپي با توجه به ساختارش بارهاي شعاعي و محوري را تحمل و بطور کلی برای تجهیزات با تحمل بار كوچك مصرف می شود.توجه داشته باشيد كه در بلبرينگ صنعتي بار از لايه خارجي به گوي ها اعمال و فشار مستقيما به لايه داخلي منتقل مي شود.گوي هاي تعبیه شده در ياتاقان توپي به دليل كروي بودن و کوچک بودن نقطه تماس شان با لايه هاي دروني و بيروني مي توانند به نرمي حركت كنند.