بلبرینگ چگونه کار می کند؟

بلبرینگ چگونه کار می کند؟

بلبرینگ چگونه کار می کند؟ برای خدمت به تمام این توابع، یاطاقان از ساختار نسبتا ساده استفاده می کنند: یک توپ با سطوح سطحی فلزی داخلی و خارجی، برای کمک به نورد. توپ خود را وزن  را تحمل می کند – نیروی وزن بار چیزی است که باعث چرخش تحمل می شود. با این حال، […]

ادامه مطلب