چگونه می دانید که چقدر روغن صنعتی مناسب برای تحمل شما است؟

چگونه می دانید که چقدر روغن صنعتی مناسب برای تحمل شما است؟

چگونه می دانید که چقدر روغن صنعتی مناسب برای تحمل شما است؟

یک مشکل رایج و گران قیمت در کاربرد گریس از بلبرینگ بیش از حد روغن استفاده می شود. روغنکاری بیش از حد بلبرینگ می تواند منجر به دمای کاری غیرمعمول بالا، مهر و موم آسیب دیده و در بعضی موارد، مانند موتورهای الکتریکی، عوارض انرژی و شکست شود. با رعایت مقادیر گریس مناسب و توصیه شده و با روغنکاری بر روی سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه به طور مرتب برنامه ریزی شده (PMS)، از این مشکل رایج خلاص شوید. تحت روغنکاری یک بلبرینگ همچنین ممکن است بر طول عمر خود تاثیر بگذارد. اعمال کمتر از مقدار توصیه شده از روغن ممکن است دمای و تماس با فلز را افزایش دهد، باعث آسیب رساندن به وسیله سایش شدید می شود. اسپایک در سطوح سر و صدا و بالاتر از خواندن درجه حرارت طبیعی نشانه های خوبی برای داشتن غلتک زیر غلتک شماست و می تواند منجر به شکست حاصله شود.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.